English – Click here
Møbelmessen Skandinavien vil fremover være en del af Formland Spring i Messe center Herning. Næste messe vil derfor blive afholdt i perioden 4-7. februar 2021.
Vi henviser til yderligere information hos Messe Center Herning eller hos
Esben Veng-Christensen på mobil 0045 20 76 15 26.
Pressemeddelelse om dette er udsendt 18/2 og se herunder.
Vi ser frem til at se alle på Formland Spring 2021.

Møbelmessen Skandinavien

integreres i Formland

MCH A/S og Møbelmessen Skandinavien har indgået en aftale, der betyder, at møbelmessen fra 2021 bliver en del af interiør- og designmessen Formland Spring.

Formland udvikler sig år for år, og forårsudgaven af MCH’s store interiør- og designmesse kommer fra 2021 til at omfatte et helt nyt område dedikeret til møbler. Det er en realitet, efter MCH A/S og Møbelmessen Skandinavien har underskrevet en aftale, der gør møbelmessen til en integreret del af Formland Spring.

Formland Spring vil således fremover byde på en hel messehal fyldt med den kommende sæsons møbelsortimenter. Dermed samles møbelindustrien side om side med den øvrige del af den danske interiør- og designbranche i MCH Messecenter Herning.

Positive synergieffekter
Hos Møbelmessen Skandinavien glæder man sig over samarbejdet, der ifølge messearrangør Esben Veng-Christensen skaber en både bredere og stærkere handelsplatform.

– Formland Spring er et utroligt seriøst koncept, der med møbelmessen som tillæg vil repræsentere et fantastisk, bredt tilbud til hele interiør-, design- og nu også møbelbranchen med mange positive synergieffekter på tværs af brancherne. Jeg er derfor både glad for og stolt over, at jeg samtidig med at overgive møbelmessen til Formland fortsat vil være en del af messen, fortæller Esben Veng-Christensen, der fortsætter:

– Møbelmessen Skandinavien har eksisteret i ti år. Den har de senere år ligget på et stabilt niveau og været et fornuftigt og troværdigt koncept for vore udstillere. Vi har dog haft svært ved at løfte messen fra en traditionel og smal messe for møbelbranchen, men det bliver der med dette nye samarbejde nu lavet om på. Jeg er sikker på, at dette tiltag giver møbelbranchen et endnu stærkere sted at samles og udvikles, fastslår han.

Et samarbejde der styrker brancherne
Hos Formland ser projektleder Mai-Britt Risvig Flyvholm frem til at byde hele møbelbranchen velkommen på Formland Spring.

– Først og fremmest skal der lyde en stor tak til Esben for tilliden. Møbelmessen Skandinavien har igennem ti år vist sin værdi, og vi glæder os til at være med til at udvikle messen i fællesskab. Med møbelmessen ombord styrkes Formland med endnu et ben af stå på, og Formlands store oplevelsesunivers med alt fra trendmiljøer til foredrag vil komme endnu flere til gode, siger Mai-Britt Risvig Flyvholm og tilføjer:

– Det er et helt naturligt match at samle interiør-, design- og møbelbranchen, og vi tror på, at den nye konstellation vil tiltrække nye besøgende – nationale som internationale.

Over 45 års messeerfaring tilsammen
Møbelmessen Skandinavien kunne i fjor fejre 10-års jubilæum og har siden etableringen været afholdt i Trekantområdet. Seneste messe bød på 54 udstillere og besøg fra 300 møbelbutikker fra Danmark, Norge, Sverige og Tyskland.

Formland har igennem de seneste 36 år været afholdt to gange årligt i MCH Messecenter Herning. Den 72. udgave af interiør- og designmessen fandt sted 30. januar-2. februar 2020 og blev besøgt af flere end 10.000 fagfolk fra 33 lande.

Møbelmessen kan første gang opleves som en del af Formland Spring 2021, der finder sted 4. – 7. februar i MCH Messecenter Herning.

Kontaktinformation
Mai-Britt Flyvholm,
Projektleder, Formland, MCH A/S

E-mail: mbf@mch.dk
Telefon: 99 26 99 44

English

Møbelmessen Skandinavien will in future be part of the Formland Spring fair in Herning. MCH – Messe Center Herning is together with Formland Spring the leading danish fair for interior, design and – now furniture! Next fair will open 4th to 7th of February 2021.

For further information we refer to Messe Center Herning or Esben Veng-Christensen – mobil no. 0045 20 76 15 26

Press release about this has been published of February 18th and is found here under.

We are looking forward to seeing you on Formland Spring 2021.

Møbelmessen Skandinavien

becomes part of Formland

MCH A/S and Møbelmessen Skandinavien have signed an agreement that sees the furniture fair become part of the Danish interior and design fair Formland Spring 2021.

Formland continues to grow year on year, and from 2021 the spring edition of MCH’s large interior and design fair will include a brand new area dedicated to furniture. MCH A/S and Møbelmessen Skandinavien have just signed an agreement that makes Møbelmessen an integral part of Formland Spring.

Formland Spring will therefore be offering an exhibition hall filled with the upcoming season’s furniture ranges. It is a move that brings the furniture industry side by side with the rest of the Danish interior and design industry at MCH Messecenter Herning.

Positive synergy effects
Møbelmessen Skandinavien welcomes the cooperation, which according to exhibition organiser Esben Veng-Christensen, creates a wider and stronger trading platform.

“Formland Spring is an incredibly professional concept, which with the added furniture fair will represent a wonderful and broad offer for the entire interior, design and now also furniture industry, with many positive synergies to be had. As I hand over the Møbelmessen to Formland, I am both delighted and proud that I will still be part of the fair,”says Esben Veng-Christensen, and adds:

“Møbelmessen Skandinavien has been running for ten years. It has stabilised in recent years and has been a sensible and credible concept for our exhibitors. However, we have struggled to lift the fair from being just a traditional and narrow trade fair for the furniture industry, something that this new collaboration will change. I am certain that this approach gives the furniture industry an even stronger place to meet and develop.”

Cooperation that strengthens industries
At Formland, project manager Mai-Britt Risvig Flyvholm looks forward to welcoming the entire furniture industry at Formland Spring.

“Firstly, we owe Esben a big thank you for his confidence in us. Møbelmessen Skandinavien has proved its value over the past ten years and we look forward to developing the fair together. With Møbelmessen on board, Formland grows in strength by having an extra leg to stand on, and Formland’s large experience universe, with its trending environments to presentations, will have even more to offer” says Mai-Britt and adds:

“Bringing together the interior, design and furniture industry is a natural match, and we believe that this new constellation will attract new visitors – both nationally and internationally.

45 years+ of combined trade fair experience

Contact information
Mai-Britt Flyvholm,
Projektleder, Formland, MCH A/S

E-mail: mbf@mch.dk
Telephone: 99 26 99 44